قوانین و مقررات

1.        کلیات : لطفا متن توافق نامه  بطور کامل و دقیق مطالعه شود.
1.1.     در این توافق نامه شخص حقیقی یا حقوقی یا نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی به اختصار" کاربر" و مالک و صاحب امتیاز سامانه "خودرو من"  به اختصار" "خودرو من"" نامیده شده و بکار می رود.
1.2.     این توافق نامه به تشریح شرایط و تعهدات بین کاربر و  "خودرو من" می پردازد چنانچه مفاد این توافق نامه را بطور کامل می پذیرید از آن استفاده  و چنانچه مفاد آن را بطور کامل قبول ندارید از سامانه خارج شده و از آن استفاده ننمایید.
1.3.     سامانه "خودرو من" این امکان را به شما می دهد با درج اطلاعات خود( اشخاص حقیقی و یا حقوقی ) از خدمات متعدد آن  استفاده نمایید.
1.4.     این اطلاعات به منظور ارتباطات و فعالیت های متنوع تجاری از جمله پیشنهاد فرصت های تجاری و استفاده از ظرفیت،توانمندی ها و امکانات ، اطلاع رسانی، تبلیغ، تحلیل آماری و نظایر آن ؛ منتشر شده و مورد استفاده  قرار می گیرد به همین دلیل از درج اطلاعاتی که ممکن است انتشار آن به شما آسیب یا ضرری برساند، در این سامانه خودداری نمایید.

1.5.     مفاد این توافق نامه ،سرویس ها و خدمات سامانه ممکن است صرفا توسط "خودرو من" بدون اطلاع قبلی اصلاح، اضافه یا حذف شود و ادامه حضور و کاربری شما در این سامانه به معنی پذیرش این تغییرات و شرایط جدید خواهد بود.
شما این امکان را دارید در هر زمان که صلاح می دانید  کاربری خود در این سامانه را به حالت تعلیق درآورید.
2.        خدمات سامانه:
2.1.     خدمات سامانه "خودرو من"  بطور پیوسته و با توجه به بازخوردهای دریافتی ممکن است اصلاح، اضافه یا حذف شود.
2.2.     کاربران سامانه نیز این امکان را دارند اطلاعات ثبت شده خود را تغییر دهند.
2.3.     دسترسی کاربران به اطلاعات و سرویس های مختلف مندرج در سامانه بر اساس سیاست های تجاری "خودرو من" تعیین می شود.
این سیاست ها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابند به عنوان مثال ممکن است برخی از خدمات سایت در مقطعی از زمان رایگان ولی در زمان دیگری با پرداخت هزینه قابل استفاده باشند.
بدیهی است که سرویس ها و خدماتی که کاربران هزینه آن را پرداخت نموده اند تا پایان زمان توافق شده برای آن خدمت ، ادامه خواهد داشت.
2.4.      "خودرو من" این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت تخطی و تخلف هریک از کاربران ، کاربری آن کاربر را به حالت تعلیق درآورده یا حذف نماید.ملاک این موضوع صرفاً تشخیص "خودرو من" است.
برخی از مصادیق تخطی و تخلف در بندهای بعدی این توافق نامه تشریح شده اند.
2.5.     تمامی پرداخت های کاربران غیرقابل استرداد می‌باشد مگر اینکه "خودرو من" به علت توقف سرویس یا خدمتی وجه دریافت شده مربوط به آن خدمت را عودت دهد.
2.6.     "خودرو من" این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هزینه سرویس ها و خدمات و شرایط پرداخت آن را با اطلاع قبلی تغییر دهد.
2.7.     خدمات "خودرو من" صرفا به منظور کاربردهای تجاری و براساس قوانین کشور می‌باشد و هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی که منع قانونی برای فعالیت ندارند می توانند از این سرویس ها و خدمات استفاده نمایند.
"خودرو من" این حق را دارد که از کاربری کاربرانی که به غیر از مقاصد تجاری به سامانه رجوع می کنند جلوگیری یا حذف نماید.
2.8.      "خودرو من" برای احراز هویت کاربر وارد شده از طریق ارسال پیامک به شماره همراه ثبت شده کد تاییدی را ارسال خواهد نمود که پس از درج این کد در سامانه کاربر فعال می شود(یا روش جایگزین دیگری).
شناسه و رمز ورود کاربر توسط خود کاربر تعیین خواهد شد.
2.9.     کاربران سامانه "خودرو من" بر اساس سیاست های این سامانه و خدماتی که هزینه آن را پرداخته اند و با استفاده از شناسه و رمز ورود می توانند به سرویس‌های سامانه "خودرو من" دسترسی داشته باشند لذا هر کاربر مسوول نگهداری از شناسه و رمز ورود خود و هرگونه تغییر در اطلاعات مندرج در سامانه می‌باشد.
شناسه و رمز ورود برای هر کاربر منحصر به فرد است و کاربر می‌تواند با مسوولیت خود آن را در اختیار شخص دیگری گذارد.
در هر صورت کاربر مالک شناسه و رمز عبور مسوولیت کامل در این خصوص خواهد داشت و چنانچه از طریق این شناسه و رمز عبور به سامانه "خودرو من" ایراد یا خسارتی وارد شده یا هر نوع مشکل حقوقی یا کیفری ایجاد شود در این صورت کاربر پاسخگو بوده و می بایست جبران خسارت نماید. بنابراین کاربر می‌پذیرد که "خودرو من" مسوول هیچ یک از ضرر و زیانی که از کوتاهی کاربر به وجود آمده نمی‌باشد.
2.10.   سامانه "خودرو من" این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که برای بهبود سرویس ارائه شده آن را محدود و یا معلق کند. همچنین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که برای تغییر کاربری سایت بعضی بخش‌ها را به‌طور موقت و یا همیشه بدون اطلاع قبلی حذف و یا تغییر دهد. سامانه "خودرو من" این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که برای کاربری بهتر سایت نسخه‌های جدیدتری را معرفی کند.
تمامی ترکیبات جدید، وظایف جدید و تغییرات، به روزرسانی‌ها و جابه‌جایی‌ها با مفاد همین توافقنامه کنترل خواهد شد مگر آنکه سامانه "خودرو من" مفاد جدیدی را اعلام نماید.
2.11.  کاربر موافق است که در هر شرایطی "خودرو من" مسوولیتی در قبال ناتوانی کاربر و یا سایر افراد و کاربران در استفاده از سامانه ندارد. از جمله عدم توانایی کاربر در استفاده از سامانه که منجر به تاخیر، عدم صحت، خطا و یا حذف اطلاعات شود.
2.12.   کاربر موافق است که هیچ ادعایی برای قطع ناگهانی سرویس و یا متوقف شدن سرویس و خدمات به علت نپرداختن هزینه آن نخواهد داشت.
3.        هزینه خدمات و شرایط پرداخت
3.1.     هزینه هر خدمت یا سرویس و زمان استفاده از آن به تفکیک در سامانه مشخص شده است مگر اینکه بطور مشخص دیگری توافق دیگری صورت گیرد.
مبالغ پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.
3.2.     کاربر پس از بررسی و مطالعه ، موافقت خود را به پرداخت هزینه خدمات اعلام می دارند.
پرداخت هزینه‌ها از طرق معرفی شده در سامانه صورت می گیرد و بصورت خالص بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی نیست.
3.3.     هر کاربر باید آگاه باشد استفاده غیرمجاز و غیرقانونی از کارتهای اعتباری و استفاده از کارت های متعلق به غیر دارای مسوولیت مدنی و جزائی است و کاربر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. سامانه "خودرو من" مسوولیتی را در قبال پرداخت‌های غیرمجاز را به عهده نمی‌گیرد. هرکاربری که در پرداخت حق کاربری از کارت‌های غیر مجاز و متعلق به غیر استفاده نمود باید خسارات و لطمات وارد شده به سامانه "خودرو من" و کارمندان سامانه "خودرو من" و نمایندگان این شرکت‌ را پرداخت کند و هرگونه ضرر و زیان شرکت سامانه "خودرو من" (که شامل هزینه‌های قانونی برای پرداخت غرامت می‌شود) در استفاده غیرقانونی از کارتهای اعتباری را پرداخت نماید.
 
4.        مسوولیت‌ کاربران
کاربر متعهد می گردد:
4.1.     اطلاعات کامل، دقیق و صحیح در سامانه "خودرو من" ثبت نماید.
4.2.     اطلاعات خود را به موقع اصلاح کند و آن به طور صحیح به روز نگه دارد. بدین وسیله هر کاربر به مدیران سامانه "خودرو من" یک مجوز وکالت مدنی بلاعزل می‌دهد تا سامانه "خودرو من" اطلاعات این شرکت را به نمایش بگذارد.
4.3.     از فروش اجناس تقلبی، دزدی شده، یا فروش اجناسی که در قانون ممنوع اعلام شده یا خواهد شد و یا ترویج هرگونه فعالیت غیرقانونی که برابر قانون برای آن مجازات تعیین شده است اکیدا اجتناب نماید.
4.4.     از اقدام به کلاهبرداری یا اقدامات مشکوک به کلاهبرداری از سایر اعضا و یا کاربران سایت و یا هرگونه پیشنهاد غیرقانونی دیگر که موجب تحصیل مال به نحو غیرقانونی گردد اکیدا اجتناب نماید.
4.5.     از نقض قوانین و یا معاونت و یا تشویق به نقض قوانین یا هرگونه تخلف و نقض حق کپی رایت شخص دیگری، استفاده غیرقانونی و غیرمجاز از علامت تجاری، رموز تجاری، حق مالکیت، حق تبلیغ و یا حق شخصی و اساساً سو استفاده غیر قانونی از حق مالکیت معنوی ومالکیت صنعتی اشخاص حقوقی و حقیقی اکیدا اجتناب نماید.
4.6.     از نقض هرگونه قانون، مصوبه، آیین‌نامه شامل؛ قوانین صادرات، قانون حمایت از مشتری، رقابت ناسالم، قوانین تبلیغات تبعیض‌آمیز و نادرست اکیدا اجتناب نماید.
4.7.     از وارد کردن اطلاعات توهین‌آمیز، افترا ، تهدیدات، اذیت و آزار اکیدا اجتناب نماید.
4.8.     از اشاعه مطالب خلاف اخلاق از جمله مسائل جنسی، و یا تجارت اجناس و مواردی که در اشاعه موضوعات خلاف اخلاق و درباره مسائل جنسی می‌باشد اکیدا اجتناب نماید.
4.9.     از اشاعه تبعیض نژاد، مذهب، ملیت، ناتوانی، گرایشات جنسی یا طرح هرگونه مسایل سیاسی اکیدا اجتناب نماید.
4.10.  از استفاده از هرگونه آگهی غیرمتعارف و غیرقانونی و یا آزاردهنده (شاملspammingمی شود ولی منحصر به spamming نمی‌شود)، تجاوز به حریم شخصی افراد و یا تشویق به روابطی که منجر به جرم، نافرمانی مدنی و یا هرگونه قانون‌شکنی شود اکیدا اجتناب نماید.
4.11.  از اقدام به کپی، شبیه‌سازی و یا استفاده از متعلقات سامانه "خودرو من" ، دایرکتوری‌ها، نرم‌افزار های تخریب و دخالت کننده، شنود و یا سو استفاده از هرگونه نرم‌افزار و یا سیستم‌های سخت‌افزاری اکیدا اجتناب نماید.
4.12.  از درج هرگونه اطلاعات تماس ، آدرس سایت یا دادن لینک به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در بخش های مختلف سامانه به غیر از فیلدهای اطلاعاتی مشخصی که به این منظور در سامانه پیش بینی شده اند  اکیدا اجتناب نماید.
4.13.  از هر گونه تماس مستقیم و حذف یا دور زدن سامانه که به جهت عدم پرداخت هزینه خدمات و منافع تعریف شده سامانه می باشد اکیدا اجتناب نماید.
4.14.  در صورت دادن اطلاعات نادرست و یا نقض مفاد ذکر شده، ضرر و زیان "خودرو من" را تامین و جبران کند.
4.15.  مسوولیت صحت و محتوی آگهی ها و مطالب درج شده توسط کاربران با خود ایشان است و همچنین خریداران و استفاده کنندگان موظف هستند براساس توصیه نهادهای امنیتی، شخصا صحت آگهی های را بررسی نموده و به هیچ وجه قبل از دریافت کالا و خدمات یا انجام معامله از طریق مراجع رسمی و قانونی، وجهی پرداخت نکنند.
5.        سایر شرایط
5.1.     "خودرو من" هیچ مسوولیتی در خصوص صحت اطلاعات ابرازی و ثبت شده توسط کاربران را ندارد وهر کاربر خود مسوول اطلاعات ابرازی می‌باشد.    
5.2.     چنانچه کاربر هر یک از مفاد توافق نامه را رعایت نکند و یا "خودرو من" متوجه شود که کاربری تعهدات و توافقات فی‌ما‌بین را رعایت نکرده، "خودرو من" این حق را دارد فعالیت کاربر در سامانه را معلق نموده و از کاربر مطالبه غرامت و خسارت نماید و این موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.
5.3.      "خودرو من" هیچ‌گونه سرویسی به کاربر خاطی نداده و نخواهد داد و همچنین کلیه اطلاعات و محتویاتی که به تشخیص خود غیرقانونی یا ناصحیح است از سامانه حذف یا اصلاح می کند.
5.4.     "خودرو من" موظف است بر اساس قانون و حکم مراجع قانونی با ماموران دولتی، بازرسان خصوصی، شرکت‌های ثالث متضرر شده همکاری نماید و اطلاعات کاربر را در اختیار ایشان قرار دهد و از این بابت ادعایی از سوی کاربر مسموع نخواهد بود.
5.5.     کاربر موافق است که "خودرو من" هیچ تعهدی در قبال مطالب درج شده در سایت‌های کاربران خاطی به عهده ندارد.
5.6.     "خودرو من" این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با هزینه خود از مطالب مندرج در سامانه دفاع کند که در این صورت برای آنکه کاربر حمایت کامل "خودرو من" را به دست آورد باید همکاری لازم را با "خودرو من" داشته باشد.
6.         محدود کردن مسوولیت
6.1.     سامانه "خودرو من" همان چیزی است که در دسترس عموم می‌باشد و شامل هیچ گونه گارانتی کیفیت، دوام، سطح کارایی، دقت، قابلیت اطمینان و یا مناسب برای اهداف خاص خود را معرفی نمی نماید.
6.2.     سامانه "خودرو من" از کلیه گارانتی‌ها، شرایط، تعهدات و یا هرگونه ضوابط بازرگانی از این قبیل خود را مستثنی می‌داند.
6.3.      مواردی وجود دارند که سامانه "خودرو من" هیچ‌گونه تضمینی را به عهده نمی‌گیرد. این موارد از جمله شامل ؛ صحت و سقم و کامل بودن اطلاعاتی است که کاربر در سامانه درج نموده است ، می باشد.
6.4.     سامانه "خودرو من" مسوولیتی در قبال خرابی کامیپوتر کاربران در هنگام دانلود مطالب عهده‌دار نمی‌باشد و خود کاربران مسوول بکارگیری تدابیر امنیتی از جمله آنتی ویروس مناسب بر روی کامپیوتر خود می باشند.
6.5.     سامانه "خودرو من" مسوولیتی در قبال قطع شبکه اینترنی یا از مدار خارج شدن سرور سرویس دهنده خدمات میزبانی سامانه ندارد.
6.6.     هرگونه توصیه و یا اطلاعات چه کتبی و چه شفاهی که توسط کاربر ارایه شده است، مسوولیتی را برای سایت سامانه "خودرو من" به وجود نمی‌آورد.
6.7.     در صورت بروز فورس ماژور ازجمله شامل؛ نقص فنی اینترنت، کامپیوتر، مخابرات، برق، اعتصاب، مناقشه، کارگری، شورش، آشوب، کمبود نیروی انسانی یا مواد اولیه، سیل، طوفان، انفجار، جنگ، اعمال قانون و یا هرگونه رویداد یا حادثه‌ای که از کنترل "خودرو من" خارج باشد، هیچ گونه مسوولیتی در هیچ مورد به عهده سامانه "خودرو من"  نخواهد بود.
6.8.      "خودرو من" در قبال موارد ذیل نیز هیچ گونه مسوولیت اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم شامل ضرر به سود، توقف‌کاری و یا از دست دادن اطلاعات و... را بر عهده نمی گیرد.
این موارد شامل ؛
6.8.1.   استفاده و یا عدم استفاده از سرویس
6.8.2.   هرگونه کمی و کاستی در کالا، نمونه‌ها، اطلاعاتی که از کاربر دیگری دریافت شده باشد.
6.8.3.   دسترسی غیرقانونی شخص و اشخاص حقیقی و یا حقوقی به اطلاعات شما
6.8.4.   نحوه برخورد ،گفتار و رفتار کاربر
6.8.5.   مسایلی که به هنگام استفاده از سامانه به وجود بیاید مانند مسامحه‌کاری
7.        حقوق قانونی
7.1.     "خودرو من" صاحب قانونی و رسمی این سامانه می‌باشد و کلیه حقوق قانونی آن به "خودرو من" تعلق دارد.
7.2.      روش های انجام کار و ارایه خدمات  و حقوق و رموز کاری این سامانه سرویس ویژه تحت کنترل قوانین بین‌المللی کپی رایت می‌باشد.
7.3.      کلیه عنوان‌ها و حقوق مالکیت خدمات و خود سامانه "خودرو من" متعلق به شرکت‌ مالک این دامنه می‌باشد و بدین وسیله کلیه حقوق قانونی سامانه "خودرو من" که در این توافقنامه نیامده محفوظ می‌باشد.
7.4.     تصاویر و یا لوگوی سامانه "خودرو من" ، و سایت های "خودرو من" ،علامت‌های تجاری ثبت شده هستند و توسط قانون کپی‌رایت محافظت می‌شوند. هرگونه کپی غیرقانونی، دستکاری و استفاده و یا انتشار این علایم بدون اجازه کتبی ممنوع می‌باشد.
8.        موارد عمومی
8.1.     این توافقنامه یک توافق جامع بین "خودرو من" و کاربر می‌باشد و شرایط استفاده از سامانه "خودرو من" را معین می کند و دیگر توافقنامه‌های شفاهی را ابطال می‌نماید  و فقط توافق نامه های کتبی بعدی می تواند شرایط این قرارداد را تغییر یا تعدیل نماید.
8.2.     سامانه "خودرو من" و کاربر اشخاص مستقل‌ می‌باشند و تحت این توافق ، هیچ امتیازی از قبیل؛ نمایندگی، شراکت، سرمایه‌گذاری مشترک، قرارداد بین کارمند و کارفرما، حق استفاده از اسم تجاری ایجاد نمی شود.
8.3.     عنوان‌گذاری هر بخش از این توافقنامه صرفا برای مشخص نمودن بخش‌های مختلف بوده و معنای دیگری ندارد.
8.4.     اگر "خودرو من" به هر دلیلی پیگیر حقوق تعریف و مشخص شده در مفاد این توافق نامه نباشد، این موضوع به معنی صرف نظر کردن از حق قانونی خود نبوده و این حق در هر زمان و مکانی قابل طرح . اعاده به مراجع قانونی و برخورد با موارد تخلف می‌باشد.
8.5.      "خودرو من" این حق را دارد تا این توافق نامه که شامل؛ کلیه حقوق، عناوین، مزایا، منافع و تعهدات می‌باشد بین خود و هر شخص حقیقی یا حقوقی که شامل شرکت‌های وابسته به سامانه "خودرو من" نیز می‌شود به امضا برساند.   
8.6.      در صورت بروز هرگونه اختلاف بین "خودرو من" و هر یک از اعضا موضوع از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل خواهد شد.
8.7.      کاربر کلیه حقوق خود را جهت مراجعه به  مراجع قضایی و دادگاه‌های دولتی و غیردولتی در ایران و خارج از ایران (در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد) از خود ساقط می نماید و موضوع اختلاف با "خودرو من"  را از طریق داور مرضی‌الطرفین پیگیری و حل و فصل خواهد نمود و رای داور برای ایشان لازم الاجرا است.
 
 
آگهی های انتخابی برای مقایسه
لیست مقایسه خالیست
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور
امارگیر سایت